Subvencións para realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

28 Mar 2018

Subvencións para realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publica hoxe no DOG a Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180328/AnuncioG0164-190318-0001_gl.html

Máis información: DOG Núm. 62Mércores, 28 de marzo de 2018