Conserxe para o colexio público “Bibei” de Viana do Bolo

21 Mar 2018

O Concello de Viana do Bolo necesita contatar un/ha Conserxe para o colexio público “Bibei”
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de marzo de 2018
Máis información no BOP de Ourense do 21 de marzo de 2018 e na web municipal www.vianadobolo.es