Bolsas “Sementes para a integración”

14 Mar 2018

Lanzado pola Oficina de Organización das Unións Estudantís Escolares Europeas (OBESSU), o proxecto ten como obxectivo proporcionar financiamento a pequena e gran escala a estudantes de educación secundaria xeral, para capacitar aos estudantes, independentemente de onde proveñan, a tomar medidas para mellorar a inclusión das súas persoas migrantes e refuxiados na comunidade escolar e a contorna de educación secundaria e crear conciencia a nivel local, rexional e nacional sobre os problemas que enfrontan os estudantes migrantes e refuxiados ao longo do seu proceso de integración.

A subvención pode ser de 1.000 a 4.000 euros.

Data límite para presentar a solicitude: 26 de marzo de 2018 ás 23:59.

Máis información:  https://seedsforintegration.org