Plan de formación CICERONE

01 Mar 2018

O Centro nacional de investigacións cardiovasculares convoca o plan de formación CICERONE

A convocatoria  CICERONE (Prácticas de laboratorio no  CNIC) ten como obxectivo achegar a investigación biomédica aos estudantes de  Master e dos últimos cursos dun Grao universitario de Biomedicina (Medicina, Bioloxía, Biotecnoloxía, etc.) ou áreas relacionadas con este campo (Física, Química, Enxeñería, etc.) mediante estancias de 6 semanas no  CNIC para a realización de prácticas durante un período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2018.

Requisitos dos solicitantes
Ser estudante universitario, de calquera nacionalidade, cursando estudos de grao, licenciatura ou  Master relacionados coas ciencias biomédicas ou áreas relacionadas con este campo (física, química, enxeñerías).
Ter aprobados o 50% de todos os créditos de grao o día 20 de marzo de 2018.
Posuír unha nota media dos créditos cursados (tanto de grao como de máster) igual ou superior a 8 en escala 1‐10. No caso de graos de Enxeñería a nota debe ser igual ou superior a 7.

O prazo para a recepción do formulario de solicitude é o día 6 de abril de 2018.

Máis información https://www.cnic.es/es/cicerone