Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 2018

28 Feb 2018

No Programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 2018”, poderán participar como colectivos teatrais as
asociacións que posúan un grupo de teatro afeccionado, que teñan residencia na provincia de Lugo

As actuacións do programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 2018” desenvolveranse dende o 29 de xuño ata o 25 de novembro de 2018.

Os cachés das actuacións serán os seguintes:
· Grupos de 6 a 8 persoas: 500 €/función (tendo as 3 representacións 450 €/función)
· Grupos de 9 a 12 persoas: 750 €/función (tendo as 3 representacións 700 €/función)
· Grupos de 13 ou máis persoas: 850 €/función (tendo as 3 representacións 800 €/función)
A Área de Turismo e Cultura establece que, tendo en conta os cachés de actuacións, que todos os solicitantes (os Concellos e as asociacións legalmente constituídas) deberán asumir o pagamento do 20% do custo de cada unha das actuacións solicitadas e concedidas. O resto do seu caché, é dicir, o 80% do custo das actuacións correrá a cargo da Deputación de Lugo (Área de Turismo e Cultura).

Prazos:
As agrupacións que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude ata o 20 de marzo de 2018.
Os Concellos e asociacións que desexen recibir actuacións deberán presentar a súa solicitude ata o 20 de marzo de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 27 de febreiro de 2018.