Prácticas e empregos de verán no Banco Europeo de Investimentos

09 Feb 2018

O Banco Europeo de Investimentos ofrece empregos de verán a estudantes e graduados universitarios.

O Banco Europeo de Investimentos (BEI) é a institución financeira da Unión Europea. A súa tarefa é contribuír á integración, o desenvolvemento equilibrado e a cohesión económica e social dos Países Membros.

Prácticas:
Os departamentos do  BEI encárganse de  formadores "ad hoc" para levar a cabo unhas prácticas dun a cinco meses seguindo un programa de formación definido, principalmente nas áreas de finanzas, auditoría, economía, enxeñería e a secretaría xeral. O número de prácticas no Banco é moi limitado e está deseñado para satisfacer as necesidades dos departamentos, estes últimos tamén determinan a duración do período de capacitación. Os asesores de capacitación designados polos departamentos anfitrións guiarán aos alumnos nos seus programas de traballo e serán responsables de supervisar a súa capacitación.

Selección:
•Os aprendices seleccionaranse de entre os nacionais dos Estados membros.
•Os solicitantes deben ter un dominio completo dun dos idiomas de traballo internos do Banco: francés / inglés.
•Darase preferencia aos solicitantes que completen ou inicien un curso sobre integración europea ou un campo relacionado coas actividades do  BEI como institución financeira da Unión Europea. Aos aprendices pódeselles outorgar un subsidio. Os solicitantes con discapacidades poden recibir unha asignación suplementaria. Non hai data límite para as presentacións. As especificacións dos períodos de prácticas e os formularios de solicitude poden obterse en: http://www.eib.org/jobs>   http://bit.ly/1 zJovVG
•Traballos de verán para estudantes: O  BEI ofrece un número limitado de traballos de verán para estudantes durante o período de xuño a setembro, o que brinda a oportunidade de gañar exposición á vida laboral e gañar algo de diñeiro de peto. Os estudantes que toman estes traballos de verán brindan asistencia xeral en tarefas administrativas básicas. Para garantir a equidade, os solicitantes son seleccionados por sorteo.
•Os estudantes deben ter entre 18 e 25 anos.

Máis información: http://bit.ly/209 pSrh