Subvencións destinadas a asociacións de mulleres rurais, de veciños...

09 Xan 2018

 

 

Subvencións destinadas a asociacións de mulleres rurais, de veciños...

 

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza convoca a ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
e a convocatoria de subvencións para o ano 2018 dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

Máis información no DOG Núm. 4 Venres, 5 de xaneiro de 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180105/AnuncioG0244-201217-0005_gl.pdf