Prazas de Persoal de Servizos: Subalterno/a

03 Xan 2018

Prazas de Persoal de Servizos: Subalterno/a

 

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca cinco prazas de Persoal de Servizos: Subalterno/a.

 

No «Boletín Oficial de Bizkaia» número 225, do 24 de novembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover: Cinco prazas de Persoal de Servizos: Subalterno- Subalterna, pertencentes á escala de Administración Xeral, Agrupación Profesional: Prazas reservadas a persoas con discapacidade intelectual, mediante o sistema de Oposición, Quenda independente.

 

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial de Bizkaia», na páxina web da Deputación foral de Bizkaiae/ou no seu taboleiro de anuncios. Bilbao, 24 de novembro de 2017.

 

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-61.pdf