Enxeñeiros Industriais do Estado

02 Xan 2018

Enxeñeiros Industriais do Estado

O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade convoca un proceso selectivo para cubrir 39 prazas polo sistema xeral de acceso libre no Corpo de Enxeñeiros Industriais do Estado (BOE Núm. 2 Martes 2 de xaneiro de 2018).

Requisitos: Estar en posesión do título de Enxeñeiro Industrial ou aquel que habilite para o exercicio da profesión regulada de Enxeñeiro Industrial.

Máis información:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/02/pdfs/BOE-A-2018-41.pdf