Auxiliares Administrativos de Servizos Xerais

29 Dec 2017

Auxiliares Administrativos  de Servizos Xerais

 

A Universidade de Zaragoza convoca probas selectivas para cubrir, mediante  de acceso libre, 22 prazas da Escala Auxiliar, de Servizos Xerais, especialidade Servizos Xerais, Grupo C, Subgrupo C2.

Para máis información consultar o BOE Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15767.pdf