Xuíz/a de paz do Concello de Cualedro

12 Dec 2017

O Concello de Cualedro fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular do concello de Muxía.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 27 de decembro de 2017.
Máis información o BOP de Ourense do 12 de decembro de 2017