Bolsas no Instituto Cervantes

27 Nov 2017

O Instituto Cervantes convoca 8 bolsas de formación.
Finalidade: Formar especialistas nas distintas tarefas do Instituto Cervantes, relacionadas coa promoción do ensino, o estudo, o uso da lingua e da cultura española e  hispanoamericana no exterior; a adquisición de coñecementos prácticos en sistemas de información, de xestión, de difusión e xestión cultural, incluídas as de carácter administrativo e de asesoramento xurídico.
Beneficiarios: Titulados universitarios de grao, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto.
A contía das bolsas será de 800 euros brutos mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 20 de decembro de 2017.
Máis información no BOE do 27 de novembro de 2017

www.cervantes.es