Campaña Menores sen alcol

13 Nov 2017

Máis episodios violentos, discusións con familia e amigos, prácticas sexuais perigosas, desenvolvemento de problemas cognitivos... son só algunhas das consecuencias que ten o consumo de alcol entre os menores de idade. E segundo os últimos datos da Enquisa Estatal sobre uso de Drogas en Ensinos Secundarios en España (ESTUDES) o 68,2% dos menores expóñense a todas estas regas, recoñecendo que consumiron alcol no último mes.

A pesar das consecuencias que ten o consumo de bebidas alcohólicas por parte dos menores de idade, este tipo de prácticas son cada vez máis toleradas polos adultos. É por iso que a nova campaña do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade incide en que é responsabilidade de todos os adultos contribuír a xerar unha sociedade menos tolerante co consumo de alcol entre os menores. Os resultados que se perseguen só son posibles coa implicación de todos: administracións, partidos políticos, sectores comerciais de produción, distribución e lecer, medios de comunicación, comunidade educativa, asociacións de pais e nais, en definitiva, de toda a sociedade.img campana chica2

A campaña vai estar activa desde o 8 de novembro, ata o 29 de leste mesmo mes e vaise a difundir en múltiples soportes comunicativos: televisión, prensa, radio, medios dixitais, publicidade exterior e cinemas. Durante o tempo de duración da campaña utilizarase o hashtag #MenoresSinAlcohol nas comunicacións do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas nas redes sociais.

Ademais das mensaxes, a campaña dispón de materiais educativos accesibles na súa páxina web,e a web do Plan Nacional sobre Drogas creou unha "landing page" onde se informa sobre cuestións básicas relacionadas co consumo de alcol por parte de menores e na que tamén se ofrecen consellos aos adultos sobre que se pode facer ante diferentes situacións

O Ministerio de Sanidade considera necesario modificar a cultura existente con respecto ao uso e abuso do alcol, xerando un debate social sobre os riscos do seu consumo polos menores de idade, tanto pola súa saúde como para a súa seguridade, que esta campaña contribuirá a impulsar.