Bolsa de traballo no Concello de Pontedeume

13 Nov 2017

O Concello de Pontedeume está a elaborar unha bolsa de traballo para a contratación laboral temporal de persoal técnico para atención do “Centro de Interpretación dos Andrade”
Titulación: bacharelato superior, Formación Profesional de 2º grao ou titulacións equivalentes ou superiores que habiliten para o acceso a praza convocada.
O prazo de presentación das candidaturas estará aberto ata o 20 de novembro de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 13 de novembro de 2017