Bolsa Google Europa para estudantes con discapacidades

10 Nov 2017

A bolsa está dirixida a estudantes con discapacidades que están a cursar estudos universitarios no campo da informática, enxeñería informática, informática ou un campo técnico estreitamente relacionado nunha universidade en Europa ou Israel.

Os candidatos deben estar actualmente matriculados nunha universidade en Europa para o ano académico 2017-2018 ou teñen que ter a intención de inscribirse ou ser aceptados como estudantes a tempo completo ou parcial nun programa de licenciatura, mestría ou doutoramento nunha universidade en Europa para o curso académico 2018-2019.

Os mellores candidatos recibirán unha bolsa de 7.000 EUR (ou equivalente) para o ano académico 2017/2018.

Data límite para presentar a solicitude: 1 de decembro de 2017 ás 11:59 p.m. GMT.

https://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/