EYE2018!

07 Nov 2017

Do 1 ao 2 de xuño de 2018: Evento europeo da mocidade, Estrasburgo, Francia

O Parlamento Europeo convida os mozos de entre 16 e 30 anos (a partir de xuño de 2018) de calquera Estado membro da UE ou outro país europeo a facer oír a súa voz e a presentar ideas innovadoras para o futuro de Europa.

Os participantes terán a oportunidade de discutilos cos responsables da toma de decisións políticas e personalidades inspiradoras nun escenario europeo. EYE2018 incluirá unha ampla gama de actividades en inglés, francés e alemán baixo o lema "O plan é avivar esta faísca en chamas".

As actividades centraranse en cinco temas principais:
- Mozos e maiores: manterse ao día coa revolución dixital
- Rico e pobre: pedindo unha parte xusta
- Aparte e xuntos: Traballando para unha Europa máis forte
- Seguro e perigoso: manterse vivo en tempos turbulentos
- Local e global: protexer o noso planeta

Os participantes do EYE deben rexistrarse como grupo, cun mínimo de 10 participantes, antes do 31 de decembro de 2017 ou ata que se reciba a cantidade máxima de inscricións (8.000).

Os grupos só poden ser rexistrados polo líder do grupo, que debe ter polo menos 18 anos a partir de xuño de 2018 e pode ter máis de 30 anos. Non se aceptarán inscricións individuais.

O evento é completamente gratuíto, pero os participantes deberán cubrir os seus propios custos de transporte, aloxamento e comidas.

Máis información: http://bit.ly/2slpM89