Ofertadas 3 prazas de policía local no Concello de Vilagarcía de Arousa.

09 Out 2017

Durante este ano, ofertaranse estas prazas de policía local correspondentes á oferta de emprego público 2017. Máis información: www.boppo.depo.es do 9 de outubro.