2ª convocatoria das axudas de Garantía Xuvenil

13 Set 2017

O Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais publica a segunda convocatoria 2017 de axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (axudas AP-POEJ), destinadas á integración sustentable de persoas novas no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Beneficiarios:
a) Os Concellos de municipios con poboación superior a 20.000 habitantes.
b) As Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares e Comunidades Autónomas uniprovinciales, no exercicio das competencias que corresponden ás Deputacións Provinciais..
c) Os Organismos Autónomos dependentes de calquera das entidades sinaladas nos apartados anteriores.

Obxectivo:
Cofinanciación de proxectos promovidos polas entidades solicitantes, que inclúan a realización de actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados para a mellora da formación e a empleabilidad de persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos, incluídas as persoas con discapacidade, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, independentemente do seu nivel formativo e que estean rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, estean ou non inscritas como solicitantes de emprego.

O prazo estará aberto ata o 9 de outubro de 2017
Máis información no BOE do 29 de agosto de 2017