Ultimos días para solicitar as Bolsas Argo

11 Ago 2017

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca Bolsas Argo para realizar prácticas no estranxeiro

Requisitos:
Ser titulados universitarios, españois e estranxeiros menores de 35 anos, con residencia legal en España e que obtivesen nos tres últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.Estar en disposición dunha das seguintes titulacións oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario.Demostrar coñecementos do idioma do país ou países solicitados.Cumprir cos requisitos de entrada e estancia dos países de destino.Non ser beneficiarios con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade.

Data límite: 1 de setembro de 2017

Ao longo da convocatoria vai conceder un total de 630 axudas para realizar 330 prácticas en empresas europeas, 180 en EE.UU. e Canadá, 120 en empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia ou Oceanía.

http://www.becasargo.es/inicio/