THE SUITCASE, THE MAP AND THE VOYAGE OF A YOUTH WORKER

10 Ago 2017

A Asociación Cultural Integra xestiona o proxecto THE SUITCASE, THE MAP AND THE VOYAGE OF A YOUTH WORKER  

A idea do proxecto "THE SUITCASE, THE MAP AND THE VOYAGE OF A YOUTH WORKER [204-2-RO01-KA205-013607]" vén dada polas necesidades identificadas no ámbito do traballo xuvenil polo equipo coordinador do proxecto: nula existencia de estruturas en Romanía que ofrecesen cursos formativos na área xuvenil; nula existencia de estruturas europeas que ofrecesen cursos formativos online para persoas interesadas en traballar no ámbito xuvenil; non hai un proceso claro de formación, avaliación e certificación dos traballadores no ámbito da mocidade; noutras palabras, non existe a profesionalización no campo do traballo xuvenil. As consecuencias desta precaria situación á hora de ofrecer orientación profesional reflíctese na incapacidade para poder responder adecuadamente as demandas da mocidade.

 

Máis información: https://www.integracoruna.com/erasmus-ka2

Video: https://youtu.be/mb4Bfbcjl8s

Folleto informativo