Convocadas 5 bolsas formación na Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte.

10 Ago 2017

Entre os requisitos, os aspirantes deben posuir algunha das seguintes titulacións: licenciatura, grao en psicoloxía, diplomatura, grado en fisioterapia, en ciencias da actividade física e o deporte ou en nutrición humán e/ou dietética.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de agosto. Máis información: Información general/General information:
Teléfono (+34) 91 758 57 50 Dirección Plaza de Valparaíso 4, 28016 Madrid Email aepsad@aepsad.gob.es
www.injuve.es