Bolsas de investigación en Xapón

02 Ago 2017

A Fundación Canon convoca 15 bolsas de investigación en Xapón
Estas bolsas van dirixidas a cidadáns europeos ou con permiso de residencia nun país da UE.
Prazo: 15 de setembro de 2017
A bolsa cobre todos os gastos da investigación. Ofrece entre 22.500 a 27.500 euros anuais. En canto á duración das mesmas, será de 3 ata un máximo de 12 meses.
Máis información: http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/