Convocada 1 praza de arqutitecto/a técnico/a e oficial de medio ambente no Concello de Abegondo(A Coruña)

19 Xun 2017

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición en turno libre. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 19 de xuño.
Máis información: www.boe.es