Profesorado para a Universidade de Vigo

19 Xun 2017

A Universidade de Vigo convoca un concurso para contratar o seguinte profesorado

Profesor/a axudante doutor/a.
Fisioterapia
Análise Xeográfica Rexional
Proxectos de Enxeñaría
Ciencia dos Mat. e Enxen. Metalúrxica
Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estrut.
Enxeñería Agroforestal
Didáctica da Lingua e a Literatura
Didáctica das Ciencias Experimentais
Socioloxía
Dereito do Traballo e da S. Social
Comunicación Audiovisual e Publicidade

Profesor/a asociado/a T3
Fisioterapia
Ciencias e Técnicas Historiográficas
2 prazas de Escultura
Pintura
Debuxo
Enxeñaría eléctrica
Tecnoloxía de Alimentos
Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.
2 prazas de Linguaxes e Sistemas Informáticos
2 prazas de Teoría e Historia da Educación
Dereito Mercantil
Filosofía do Dereito
2 prazas de Dereito Administrativo
3 prazas de Didáctica da Expresión Corporal
Didáctica da Expresión Musical
Didáctica da Expresión Plástica
Didáctica da Lingua e a Literatura
3 prazas de Economía Financeira e Contabilidade
Organización de Empresas
3 prazas de Xornalismo
2 prazas de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Ciencia Política e da Administración
Dereito do Traballo e da S. Social
2 prazas de Dereito Financeiro e Tributario
Comunicación Audiovisual e Publicidade
 
Lista de espera
Fisioterapia
Estatística e Investigación Operativa
Estratigrafía
Filoloxías Galega e Portuguesa
2 prazas de Tradución e Interpretación
Enxeñaría Eléctrica
Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dereito Mercantil
Dereito Constitucional
Dereito Internal. Público e Rela. Internac
Dereito Penal
Dereito Procesual
Economía Aplicada  
Economía Financeira e Contabilidade
Fundamentos da Análise Económica
Organización de Empresas
Filosofía Moral
 
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2017
Máis información no DOG do 19 de xuño e en http://persoal.uvigo.es