Máster en Seguridade, Paz e Confilctos Internacionais na Universidade de Santiago.

24 Mai 2017

A USC e o Centro Superior de Estudos da Defensa Nacional, convocan este master que ten un precio de 1.450 euros, e teñen que estar en posesión dunha titulación universitaria ou equivalente.
Máis información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/master-on-line-en-seguridad-paz-y-conflictos-internacionales