Novo material educativo da campaña "Hai saída" contra a violencia de xénero entre adolescentes

12 Mai 2017

A Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, a través da súa campaña "Hai Saída", elaborou novo material educativo para sensibilizar e previr a violencia de xénero entre os adolescentes.

Estes materiais, dirixidos a profesionais da educación e centros educativos, consta de:

Cinco curtas producidos pola Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais (CIMA), baixo o lema Atopa o verdadeiro amor.

Unha guía didáctica para o uso educativo na aula das curtametraxes mencionadas anteriormente, cuxo obxectivo é xeral debate, reflexión e aprendizaxe colectivo, ademais de proporcionar información sobre os recursos onde obter atención e asesoramento.

Un folleto informativo sobre as primeiras manifestacións da violencia de xénero entre a poboación nova, dirixido tanto aos mozos como á súa contorna próxima, para que poden identificar os primeiros sinais dos malos tratos e apoiarlles ante esta situación.

Todos estes materiais atópanse dispoñibles na web da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero.