Bolsas no Instituto Cervantes

11 Mai 2017

O Instituto Cervantes convoca 45 bolsas de formación:

a) Contabilidade e tesourería: tres bolsas
b) Contratación e xestión patrimonial: dúas bolsas
c) Orzamentos: unha bolsa
d) Informática: dúas bolsas
e) Arquivo: dúas bolsas
f) Hispanismo: unha bolsa
g) Certificación e acreditación académica: unha bolsa
h) Formación de profesores: dúas bolsas
i) Apoio á xestión académica de centros: unha bolsa
j) Ordenación e proxectos académicos: unha bolsa
k) Recursos humanos: tres bolsas
l) Xestión e documentación de actividades culturais: cinco bolsas
m) Biblioteca e documentación: unha bolsa
n) Relacións institucionais e xestión de actividades: tres bolsas
o) Xestión comercial e márketing: catro bolsas
p) Patrocinio: unha bolsa
q) Edición web e audiencias da internet: unha bolsa
r) Produción audiovisual: unha bolsa
s) Contidos web: unha bolsa
t) Deseño gráfico: dúas bolsas
u) Edición e tecnoloxías web: unha bolsa
v) Arquivo e documentación dixital: dúas bolsas
w) Proxectos terminolóxicos: unha bolsa
x) Convenios e relacións internacionais: dúas bolsas
e) Organización e deseño de procedementos: unha bolsa

A duración das bolsas será de 12 meses.
A contía destas bolsas por beneficiario será de 800 € mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de xuño de 2017.
Máis información BOE do 11 de maio de 2017 e en http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/ofertas_empleo_madrid.htm