Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral

08 Mai 2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industriaaxudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego.

Beneficiarios
As universidades do SUG, os organismos públicos de investigación de Galicia, as fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur) e os centros do CSIC e do IEO radicados en Galicia, sempre que contraten as persoas seleccionadas a través dun contrato laboral de duración determinada con dedicación a tempo completo.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de xuño de 2017
Máis información no DOG do 8 de maio de 2017