Convocada 1 praza temporal enxeñeiro/a Camiños, Canais e Portos na UDC

17 Mar 2017

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal(6 meses), como colaborador en proxectos de invesigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación na páxina www.boppo.depo.es do 15 de marzo. www.boppo.depo.es