Convocada 1 praza temporal de licenciado/a ou graduado/a en química na UDC.

17 Mar 2017

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal(5 meses) como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación na páxina www.boppo.depo.es o 16 de marzo.