Convocadas 20 prazas de persoal interino para o Programa "Revitaliza" da Deputación de Pontevedra.

17 Mar 2017

As prazas convocadas son: 6 de persoal técnico de xestión de residuos municipais, 12 de mestres/as composteiros/as e 2 de persoal xestión económica-administrativa(A2).
Estas prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días naturais. Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/15/2017006435