Modistos/as

17 Mar 2017

Localidade:
Pontevedra
Data:
10/03/2017
Descrición:
Pantaloneiro/a experiencia 36 meses.
Máis información: http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/ofertaEmpleo.html?numOferta=12/2017/1703&lis_pag=1