Non Hate Speech online (non ao discurso de odio na Rede)

15 Mar 2017

Baixo o lema Non Hate Speech online (non ao discurso de odio na Rede), o Consello de Europa convocou esta Campaña que pretende mobilizar aos cidadáns, especialmente aos mozos, para que debatan, actúen xuntos en defensa dos Dereitos Humanos e loiten contra calquera forma de intolerancia na internet.

Obxectivos xerais:
Aumentar a conciencia sobre as expresións da intolerancia e o odio na internet e sobre os riscos que estas comportan para a democracia.
Implicar aos mozos para que loiten polos Dereitos Humanos (DDHH) na internet e dotarlles de medios e coñecementos.
Detectar os focos e formas do discurso do odio, o seu impacto e a súa percepción, para ter un coñecemento global da situación, e reducir os seus niveis de aceptación.
Mobilizar mozos polos DDHH e formalos para que actúen contra o racismo e a discriminación.
Apoiar e solidarizarse coas persoas e os grupos obxecto da expresión da intolerancia e odio on-line.
Motivar a participación da mocidade e a cidadanía en xeral.
Avogar por consensos sobre os instrumentos da política europea para combater a incitación á intolerancia e ao odio na internet.

A Campaña non pretende limitar a liberdade de expresión na internet, senón loitar contra a intolerancia e a incitación ao odio online en todas as súas formas, incluídas as que máis afectan os mozos, como as diferentes modalidades de ciberacoso.

Está baseada no ensino e difusión dos Dereitos Humanos, a participación dos mozos e a alfabetización dixital.

Como podedes participar?:  simplemente creade a vosa propia iniciativa e enviadea ao Instituto da Mocidade, INJUVE:
http://www.nohate.es/iniciativas/new/

Máis información en www.nohate.es