Curso de Monitor/a de ocio e tempo libre en Bergondo

14 Mar 2017

A Escola de tempo libre Keltia organiza un curso de Monitor/a de ocio e tempo libre en Bergondo
Datas: do 20 de marzo ao 12 de maio de 2017
Horarios: de luns a venres de 9 a 15.
Lugar: Edificio Sociocultural A Senra. Bergondo. Complexo xuvenil As Mariñas
Máis información na Escola de tempo libre Keltia, teléfono 610 430 568
escoladetempolibrekeltia@gmail.com