Dependente/a

10 Mar 2017

Nº postos: 1
Contrato:
por horas, dependendo das necesidades da empresa
Localidade: Santiago
Tarefas a desarrollar: propias do posto
Requisitos:
- Con experiencia
- Valorarase formación en Decoración interiores, delineante, aparexador.
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2184/dependentea