Art Nalón 2017

08 Mar 2017

O Concello de Langreo convoca Art Nalón 2017.

Poderán concorrer a esta convocatoria todos/as os/as mozos/as nados ou residentes en España, que non cumprisen 36 anos ao 1 de xaneiro de 2017 e que non resultasen premiados en anteriores convocatorias.

O certame contempla un premio e un accésit, que recaerá, este último, nun/a artista nado/a ou residente na Conca do Nalón, non podendo recaer na mesma persoa premio e accésit.
Establécese un premio por importe de 2.000 € e exposición (o/a artista cederá ao Concello de Langreo unha/s das obras expostas) e un accésit por importe de 1.500 € e exposición (o/a artista cederá ao Concello de Langreo unha/s das obras expostas).
Así mesmo, o xurado poderá facer mención especial (sen dotación económica) daquelas obras, presentadas a concurso, que considere merecedoras da devandita distinción.

As modalidades admitidas serán: PINTURA, ESCULTURA e GRAVADOS.
Os artistas deberán presentar un dossier informativo (incluídos datos biográficos) e fotográfico (cor optativo e en papel) de polo menos dez obras, indicando título, ano de realización, técnica e materiais e dimensións reais e peso para as esculturas. Así mesmo deberán achegar unha lista co título de cada obra (na súa falta a obra deberá estar numerada) e o seu prezo. A documentación presentada será devolta a quen inclúa un sobre franqueado coa dirección de envío.
Os/as participantes deberán cumprimentar un impreso de inscrición que será facilitado en calquera das Oficinas Novas de Asturias así como na páxina web: www.langreo.as

Prazo: 15 de setembro de 2017

Máis información en Oficina Joven, R/ Celestino Cabeza 3, 33930 Langreo-Asturias
Teléfono: 985 676 503
correo-e: juventud@ayto-langreo.es
www.langreo.as