Premios Exército do Aire 2017

24 Feb 2017

O Exército do Aire convoca os Premios Exército do Aire 2017 no súa XXXIX edición nas seguintes modalidades:


Modalidade Pintura
Nos premios de pintura poderán participar artistas e creadores con obras individuais inéditas.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Primeiro premio: 6.000 € e trofeo Plus ultra.
Accésit: 3.000 € e placa.

Modalidade de Aula Escolar Aérea
A este premio poden presentarse centros de ESO en territorio nacional, con traballos colectivos dos alumnos matriculados nos mesmos.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
O premio consistirá nunha viaxe de 5 días a fin de coñecer e visitar de preto unidades, centros e organismos (UCO) do Exército do Aire, para un máximo de 10 alumnos e 2 profesores, utilizando medios militares para cubrir os servizos de transporte, aloxamento e manutención.

Modalidade de Modelismo Aeronáutico
Poderán participar aquelas obras que mellor reproduzan, a escala, modelos de aeronaves ou aeróstatos que formen ou formasen parte da historia aeronáutica militar española ou do Exército do Aire, de acordo coas seguintes categorías:
Aeromodelismo ou dioramas: Premio único ambas as categorías: 2.000 € e trofeo Plus ultra.
Taller de modelismo infantil: Premio único: Trofeo Plus ultra, obsequio e bautismo de voo.

Modalidade de Investigación Aeroespacial Universitaria:
Estes traballos desenvolverán liñas de estudo de investigadores universitarios nas diferentes ramas existentes no sector aeroespacial e que profundan nos avances da industria de defensa española.
Premio único: 4.000 € e trofeo Plus ultra.

Modalidade de Fotografía
Poderán presentarse a esta modalidade fotografas ou diapositivas en formato dixital, orixinais e de tamaño libre, de temática aeronáutica relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Premio á mellor colección: 2.000 € e trofeo Plus ultra.
Accésit á mellor colección: 500 €.
Premio á mellor fotografía: 1.000 € e placa.
Accésit á mellor fotografía: 500 €.
Premio á mellor fotografa interese humano: 1.000 € e placa.
Accésit á mellor fotografa interese humano: 500 €.

Modalidade de vídeos aeronáuticos
Poderán presentarse ao concurso gravacións audiovisuais en formato dixital (imaxes ou animacións), con montaxes orixinais de temática relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Primeiro premio: 4.000 € e trofeo Plus ultra.
Segundo premio: 2.000 € e placa.

Modalidade de Artigos Revista de Aeronáutica e Astronáutica
Artigos de divulgación. Concédense dous premios anuais para distinguir aqueles traballos que consoliden o prestixio da Revista de Aeronáutica e Astronáutica: Primeiro Premio: 3.000 euros e diploma. Segundo Premio: 1.000 euros e diploma
Artigo sobre helicópteros. Ten o propósito de incentivar a investigación e divulgación sobre a historia, actualidade, procedementos, utilización e operación dos helicópteros: Premio único: 3.000 € e diploma
Artigos sobre enxeñería aeronáutica ou aeroespacial. Co fin de incentivar a investigación e divulgación sobre a actualidade, procedementos, utilización, sostemento e operación do material aeronáutico ou aeroespacial: Premio único: 3.000 euros e diploma

Modalidade de Creación Literaria
Con este premio preténdese galardoar tanto o mellor traballo de narrativa literaria breve en prosa (conto ou novela curta) como os valores poéticos, de temática relacionada co Exército do Aire, os seus integrantes, unidades, historia e tradicións, así como á actividade aérea nas súas diferentes facetas.
Premio único de narrativa ou poesía: 2.000 € e trofeo Plus ultra
Accésit: 1.000 € e placa

Modalidade de Promoción da cultura aeronáutica
Con esta distinción especial o Exército do Aire quere incentivar todas aquelas iniciativas de persoas, asociacións, fundacións e todo tipo de entidades públicas ou privadas, que contribúan á difusión e fomento da cultura aeronáutica en particular, e da cultura de defensa en xeral.
Premio: 2.000 € e trofeo Plus ultra

O prazo de presentación das obras e traballos en cada unha das modalidades será entre o 17 e o 28 de abril de 2017

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54B3F1490BE674CBC1257BF90049901F