Política Social fai balance do programa Galeuropa cos mozos e mozas que realizaron prácticas formativas en países europeos

14 Feb 2017
  • O encontro inclúe un panel de experiencias e relatorios de orientación co fin de facilitar a inserción laboral dos participantes
  • Grazas a este programa, os e as participantes complementan a competencia profesional e persoal, incrementando así as súas posibilidades de acceso ao mercado de traballo, de forma que poidan acreditar unha práctica formativa no estranxeiro como parte do seu currículo
  • O conselleiro destacou que o desemprego entre os participantes en Galeuropa diminuíu nun 67%

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, acudiu á inauguración da xornada formativa cos mozos e mozas beneficiarios do programa Galeuropa na convocatoria de 2016 e que veñen de rematar as súas prácticas formativas en 31 países europeos. O obxectivo deste encontro é realizar un balance do programa, que inclúe un panel de experiencias e relatorios de orientación co fin de facilitar a inserción laboral dos participantes. Na xornada tamén estivo presente a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez.

Na inauguración da xornada, o titular autonómico felicitou aos participantes nesta convocatoria polo seu esforzo, traballo e iniciativa en prol do seu futuro e do futuro da nosa terra. “A maior beneficiada destas mobilidades sempre será Galicia. Se a nosa mocidade ten a oportunidade de coñecer outros países e outras culturas, as súas competencias, habilidades e capacidades medrarán. O que redundará nunha maior calidade no tecido empresarial galego cando estes mozos e mozas volven e se incorporan ao mercado laboral”, afirmou o conselleiro. Así mesmo, destacou que Galeuropa tamén contribúe a descubrir novas posibilidades para a internacionalización das empresas galegas.

A través de Galeuropa, a Xunta de Galicia promove e axuda a financiar á mobilidade da mocidade galega para que realice estadías de prácticas formativas non remuneradas en entidades e empresas públicas ou privadas de países europeos. As axudas concédense directamente de xeito individual ou ben mediante concesión de axudas a proxectos de mobilidade de entidades sen ánimo de lucro con sede permanente ou domicilio social en Galicia que desenvolvan actividades no eido da xuventude ou proxectos de concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia.

Grazas a este programa, os participantes complementan a competencia profesional e persoal, incrementando así as súas posibilidades de inserción laboral, de forma que poidan acreditar unha práctica formativa no estranxeiro como parte do seu currículo. Así mesmo, con estas mobilidades inténtase dotar á comunidade de profesionais de coñecementos non só das habilidades propiamente da súa titulación, senón tamén que coñezan o funcionamento do mundo empresarial internacional e á súa vez con dominio de idiomas estranxeiros.

Para conseguir este obxectivo, a Consellería de Política Social destinou no pasado 2016 un total de 2.034.074,76 euros. Un orzamento que responde á prioridade que a Xunta de Galicia establece para apoiar medidas que incrementen as oportunidades de emprego para a mocidade e fomenten a súa autonomía persoal.

Como unha das medidas para a implantación do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil inclúese o programa Galeuropa, que á súa vez se enmarca no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX), cofinanciado pola Iniciativas de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo.

Rey Varela rematou a súa intervención destacando que, segundo un estudo da Universidade de Santiago de Compostela sobre “Os programas de Educación non formal e a empregabilidade da Xuventude en Galicia”, o desemprego entre os participantes en Galeuropa diminuíu nun 67%. O estudo destaca que antes das prácticas, un 70,4% dos participantes estaba no paro, cifra que se reduciu posteriormente ata o 23,4%.