Bolsas I+D en prevención de riscos laborais

14 Feb 2017

2.- CONVOCANTE
Fundación Prevent
3.- DESTINATARIOS
- Técnicos/as Superiores en Seguridade, Hixiene Industrial, Ergonomía e Psicosociología Aplicada, especialistas do Medicamento e Enfermería do Traballo e todos/as aqueles/as profesionais vinculados á prevención de riscos laborais.
4.- DATAS LÍMITE
20/03/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Tema: Investigación e desenvolvemento en prevención de riscos laborais.
Dotación: 8.000 ? - 12.000 ?.
Nº de proxectos: 5.
Duración: 12 meses.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2017