Axudas para a integración de persoas novas no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

13 Feb 2017

A Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais, aproba a convocatoria 2017 de axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (axudas AP-POEJ), destinadas á integración sustentable de persoas novas no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Beneficiarios:
a) Os Concellos de municipios con poboación superior a 50.000 habitantes.
b) Os Concellos das capitais de provincia cuxa poboación sexa igual ou inferior a 50.000 habitantes.
c) As Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares e Comunidades Autónomas uniprovinciales, no exercicio das competencias que corresponden ás Deputacións Provinciais.
d) Os Organismos Autónomos dependentes de calquera das entidades sinaladas nos apartados anteriores.

Obxecto:
Cofinanciación de proxectos promovidos polas entidades solicitantes, que inclúan a realización de actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados para a mellora da formación e a empleabilidad de persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos, incluídas as persoas con discapacidade, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, independentemente do seu nivel formativo e que estean rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, estean ou non inscritas como solicitantes de emprego

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de marzo de 2017
Máis información: BOE do 11 de febreiro de 2017