Conta de instagram do grupo de Correspondentes do IES Saturnino Montojo de Ferrol

31 Xan 2017

Conta de Instagram do grupo de Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo de Ferrol:https://www.instagram.com/cxmontojo/

Destacar tamén que os Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo non só actuan de antenas informativas para toda a comunidade educativa, tamén colaboran na organización de moitas das actividades complementarias que se realizan no Centro con grande responsabilidade.

Correspondentes solidarios/as!!