Bolsas de excelencia da Universidade de Edimburgo

23 Xan 2017

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Universidade de Edimburgo
3.- DESTINATARIOS
Estas bolsas están dispoñibles para aqueles estudantes que poidan demostrar méritos académicos e cobren o custo dos cursos de verán.
4.- DATA LÍMITE
31 de marzo de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Estas bolsas ofrécense en base aos méritos académicos dos estudantes así como ao estado financeiro dos mesmos. Tamén se require posuír un mínimo de 3.3 GPA ou equivalente.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO