Bolsas de estudos de doutoramento en ciencias da madeira en Quebec

05 Xan 2017

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade Laval
3.- DESTINATARIOS
Ter unha idade menor ou igual a 35 anos ao peche da convocatoria;
Culminar os seus estudos de pregrado e mestría en enxeñería mecánica, forestal ou nunha carreira afín, nunha universidade recoñecida;
Dominio do idioma francés e inglés (escrito e oral) a un nivel intermedio mínimo. Os estudos levarán a cabo en francés.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O laboratorio de procesamento mecánico da madeira do «Centre de Recherche sur lles Matériaux Renouvelables (CRMR)» está a buscar dous candidatos(as) ao programa de doutoramento.  Para iso, outórganse bolsas de 21000 dólares canadenses por ano, por un período de tres anos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO