Prácticas no Comité das Rexións

18 Xan 2017

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Comité Europeo das Rexións
DESTINATARIOS
Universitarios dos Estados membros da UE (pode aceptarse un número limitado de nacionais de terceiros países)
DATA LÍMITE
31 de marzo de 2017
MÁIS INFORMACIÓN
Cada participante asígnase a un departamento específico do CDR. A natureza do traballo depende en gran medida da unidade. Algunhas unidades teñen unha orientación máis política, outras son máis administrativas. En xeral, o tipo de traballo asignado é equivalente ao desempeñado polos funcionarios de nivel executivo junior.
FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO