Bolsas para estudos de máster en enerxía e medio ambiente en Estados Unidos: Fundación Iberdrola

20 Dec 2016

2.- CONVOCANTE

Fundación Iberdrola
3.- DESTINATARIOS
- Ter nacionalidade española.
- Posuír licenciatura ou grao.
- Nota media mínima: 7/10.
- Inglés: nivel alto.
4.- DATAS LÍMITE
17/02/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
* Universidades: Binghamton University / Oregon State University / Rochester Institute of Technology / University of Connecticut / University of Maine / University of Rochester / Cornell Unievrsity.
* Contía: Matrícula + Gastos de viaxe + 24.000 ?.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO