Formación gratuita en Vigo para menores de 30 anos

05 Dec 2016

O grupo Método convoca varias formacións gratuitas en Vigo, para menores de 30 anos:

Formación en Competencias crave de nivel 2 para Certificados de Profesionalidade con Idiomas
Requisitos:
Mozos de 16 a 29 anos de Galicia, que non dispoñan de titulación ou acreditación oficial para acceder a Certificados de Profesionalidade de nivel 2.
O obxectivo é adquirir as competencias básicas en diferentes materias para poder acceder a Certificados de Profesionalidade de nivel 2 (titulacións oficiais).
Os contidos impartidos neste curso son:
Comunicación en Lingua Castelá (120 horas).
Competencia Matemática (120 horas).
Comunicación en Lingua Estranxeira - Inglés (180 horas).
Superado con éxito o curso obtense a certificación FCOV01EXP Competencias crave nivel 2 para acceso a certificados de profesionalidade con idiomas: Comunicación en lingua castelá e competencia matemática e comunicación en lingua estranxeira (Inglés) .
Con este documento acreditativo poderás acceder á formación de certificado de profesionalidade que requiran esas competencias crave como criterio de acceso. Este certificado terá validez en todo o territorio nacional.
Datas-Horarios:do 16 de decembro de 2016 ao 26 de maio de 2017, de 09:00 a 13:00 h.
Lugar de impartición:R/ Arenal 144, baixo.
Duración:420 horas de formación presencial en Vigo

Máis información:http://metodogrupo.com/es/curso/126


Certificado de profesionalidade-IFCD0110: Confección e Publicación de Páxinas Web(560 horas: 480 teóricas + 80 prácticas non laborais en empresas)
Especialidade formativa de fabricantes TIC-IFCD09: Programación orientada a obxectos con Xava(80 horas)

Requisitos:
Mocidade de 16 a 29 anos, de Vigo ou arredores, que cumpran os requisitos de acceso a certificados de profesionalidade de nivel 2 (Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente) e sexan colectivos prioritarios:
Traballadores con grupo de cotización 6, 7, 9 ó 10.
Autónomos ou desempregados que non dispoñan dun carné profesional, certificado de profesionalidade de nivel 2 ó 3, título de formación profesional ou dunha titulación universitaria.
Desempregados de baixa cualificación.
Desempregados de longa duración, que non traballaron nos últimos 12 meses.
Desempregados que non accedesen ao seu primeiro emprego.
Desempregados que procedan do Plan Prepara.
Lugar de impartición:R/ Aragón, 82 baixo.
Datas-Horarios:do 19 de decembro de 2016 ao 25 de abril de 2017, de 08:45 a 14:15 (salvo do 19 ao 28 de Decembro que será de 09:00 a 14:00). Os seguintes días non serán lectivos: 6 xaneiro, 28 marzo, 13 e 14 de abril.
Ao final da formación obterase:
Certificado de profesionalidade IFCD0110 Confección y Publicación de Páginas Web
Certificación oficial de Oracle “Oracle Certified Associated, Java SE Programmer”

Máis información:
http://www.metodogrupo.com/es/curso/ifcd0110-confeccin-y-publicacin-de-pginas-web-ifcd09-progamacin-orientada-a-objetos-con-java-vigo-119


Grupo Método, teléfono: 900 812 902