Bolsas Clarendon de posgrao da Universidade de Oxford 2017/2018

28 Nov 2016

140 bolsas

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Clarendon Fund
3.- DESTINATARIOS:
Estudantes de todo o mundo poden competir por unha das bolsas que ofrecen para cursar un posgrao, mestría ou doutoramento.
Como requisito principal débese ter un alto coñecemento do idioma inglés e un título con méritos ou un bo expediente académico.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 1 de xaneiro de 2017.
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
As bolsas outórganse en base á excelencia académica en todas as materias, o que permite ás persoas máis distinguidas poder estudar na Universidade de Oxford durante o curso escolar 2017-2018, unha das cinco mellores universidades do mundo e a universidade máis antiga no mundo de fala inglesa.
As bolsas cobren os gastos da matrícula e, ademais, ofrecen unha axuda para a manutención.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Máis información na páxina web.
www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/apply/before_you_apply.html<http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/apply/before_you