Bolsas A Caixa: 65 bolsas para estudos de posgrao en Europa

24 Nov 2016

2.- CONVOCANTE

Obra Social A Caixa
3.- DESTINATARIOS
- Ter titulación universitaria (título obtido entre 2008 e 2017)
- Coñecemento do idioma do país (Título B2 ou equivalente).
- Ter nacionalidade española.
4.- DATAS LÍMITE
02/02/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria de 65 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades do Espazo Europeo de Educación Superior.
A bolsa inclúe:
- Billete de ida e volta.
- Matricula.
- 1.100 euros para a compra de material académico + 500 € + 250 €.
- 1.400 euros mensuais.
- Curso de orientación.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO