Bolsas A Caixa: 55 bolsas para estudos de posgrao en universidades de América do Norte e Asia

24 Nov 2016
2.- CONVOCANTE
Obra Social A Caixa
3.- DESTINATARIOS
- Nacionalidade española.
- Titulados/as universitarios/as superiores.
- Obter o título entre 2008 e 2017.
- Para estudar MBA: Experiencia profesional mínima de 2 anos.
- Para estudos en inglés: Proficiency ou equivalente.
- Máis información: nas web.
4.- DATAS LÍMITE
04/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Estudos: Máster e Doutoramento.
Países: Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Corea do Sur, India, Xapón, Singapura e China.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO