Oportunidades de emprego a través da Economía Social e Novas Economías

30 Nov 2016

A Economía Social, a Economía Solidaria, a Economía do Ben Común, ou a Economía Colaborativa comparten factores como a prioridade das persoas e a sustentabilidade, ademais de características diversas que queremos dar a coñecer e avaliar.

Neste Seminario mostraranse realidades económicas e oportunidades de emprego no ámbito da economía social e das chamadas novas economías.

Lugar:Centro cívico Os Mallos na Coruña
Data: 16 de decembro de 2016
Inscricións:http://seminario.ugacota.coop/

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado, Ugacota
Rúa do Hórreo, 104 baixo esquerda. Santiago de Compostela.
Teléfono 981 575 578
http://seminario.ugacota.coop/